stationer

De blå cirkler viser de eksisterende stationer. De røde cirkler er de perroner som ønskes bygget.