Jernbane skinner, hvad koster de egentlig? Mellem Vamdrup og Vojens, her ved Sommersted koster et helt nyt spor omkring 2.750.000 kroner pr km.

Jernbane skinner, hvad koster de egentlig?

Styregruppen STTS stiller spørgsmålstegn ved prisen på jernbaneskinner

I sidste uge blev det offentliggjort, at jernbanenettet fra Vamdrup til Vojens og mellem Esbjerg og Kolding skal forbedres for mere end to milliarder kroner.
Priserne er udregnet af Banedanmark, samme selskab der har lavet et overslag på, hvad det vil koste at renovere banen mellem Tønder og Tinglev.
Styregruppen vedrørende jernbaneforbindelsen Tønder – Tinglev – Sønderborg (STTS) stiller med den seneste pris, nu spørgsmålstegnved om de oplyste priser for Tønder-Tinglev-banen er korrekte.
Den oplyste pris for jernbane skinner på Tønder- Tinglev strækningen minimum 225.000.000 kroner.
Prisen er for at gøre de 27 km skinner klar til godstransport.
Det med en hastighed på 40 km/t . Skal der også være passagertrafik vil prisen blive det dobbelte, altså minimum 450.000.000 kroner.
Med det nye forlig omkring en udvidelse af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens, hvor der lige nu kun er ét spor som bliver
udvidet med yderligere et.
Prisen for denne udvidelse af sporet er 55.000.000 kroner, for en hastighed på 120 km/t.
Ved en forenklet omregning betyder det at prisen pr.km mellem Vojens og Vamdrup er 2.750.000 kroner.

Jernbane skinnerne mellem Tønder og Tinglev

Tønder - Tinglev banen ved Tønder
Ved Tønder koster en udskiftning af de eksisterende jernbane spor op til
16.660.000 kroner pr. km, endda for lavere hastighed.

Imellem Tønder og Tinglev er prisen enten 8.330.000 kroner eller 16.660.000 kroner, afhængigt af om det er gods eller passagertrafik.
Derfor stiller STTS nu spørgsmålstegn ved priserne:
– Med det prisleje der er angivet for de 20 km mellem Vojens og Vamdrup burde Tønder-Tinglev-banen kunne gøres klar for omkring 74.000.000. Der er sjovt nok i samme størrelsesorden som vi hos STTS og andre uafhængige instanser har vurderet,
fortæller projektleder ved STTS Søren Rødgaard Henriksen.
Han supplerer sin undren over prisforskellen med, at det bør give anledning til man fra politisk side ser lidt mere kritisk på de fremlagte oplysninger omkring en genetablering af jernbanedrift mellem Tønder og Tinglev.

Denne artikel blev bragt i Lokalavisen Budstikken, tirsdag den 14. februar 2012. Men er stadig aktuel da Transportministeriet oplyser at Trafikstyrelsen skønner, at en renovering af Bramming-Grindsted banen vil koste mellem 840 mio. kroner til 1.560 mio kroner. Igen renovering af en eksisterende strækning.