zumba-lenette-lene

Lene Schmidt (tv) og Lenette Gjelstrup Carlsen varmede deltagerne op